تایید سفارش و تسویه حساب

سبد خرید شما با نگهداشتن ماوس بر روی آن قابل رویت می باشد. پس از تایید و به منظور اعتمادسازی طرفین خواهشمندیم که سفارش خود را از یکی از 3 طریق تلفن به شمارههای 55432528-021، 09123300811، ایمیل به info@magicscreen.ir و یا فکس به شماره 55432489-021 به اطلاع شرکت رسانیده تا پس از مشخص شدن مسائل احتمالی در حمل و تحویل، پیش فاکتور اجناس مورد نظر به اطلاع شما رسانیده شده تا متعاقبا نسبت به تحویل اجناس در محل شما اقدام شود. تسویه حساب در زمان تحویل سفارش انجام خواهد شد. 9% مالیات ارزش افزوده و عوارض شهرداری در زمان صدور فاکتور بر قیمت های مندرج در سبد خرید شما اضافه خواهد شد.