عرضه فیلترهای حریم شخصی کمپانی سوها Sewha کره جنوبی

تکنولوژی hi-tech مبتنی بر روش میکرولوور سبب شده که زاویه دید در ادوات حامل این فیلترها به 30 درجه نسبت به خط عمود بر صفحه کاهش یافته تا تنها اپراتور دستگاه قادر به دیدن صفحه باشد.

علاوه بر محصولات کمپانی سوها (مشتمل بر دو گروه بدون چسب برای لپ تاپ و مونیتور و پشت چسب دار برای ادوات لمسی نظیر موبایل و تبلت) این شرکت نسبت به توزیع گروه دیگر کالایی به نام تجهیزات نوظهور نیز اقدام کرده است. لذا مشخصات کلیه محصولات موجود در 3 گروه، مطابق زیر دسته بندی شده اند: