کاربرد در حراست دولتی

حريم بصري: موضوع امنیتی  مهمي در حراست دولتي كه هنوز به آن دقت لازم نشده است.

نیازي حیاتی و بديهي در نگهداري و حفظ اطلاعات طبقه بندي شده و حساس دولتي وجود دارد. در سال هاي اخير، با پيشرفته تر شدن حملات بر عليه اطلاعات حساس و طبقه بندي شده سازمان ها، نياز به تعريف استانداردهاي جديد در حفاظت اطلاعات احساس مي شود. عمده اين اقدامات  حفاظتي برروي دو حوزه ذخیره سازی و انتقال داده ها  متمركز شده در حالي كه به موضوع مهم  حفاظت حريم بصري توجه لازم صورت نگرفته است.

برخی از کنترل های امنیتي داده ها مانند رمزگذاری کل هارد دیسک لپ تاپ ها و استفاده از تونل هاي رمز گذاري شده برای انتقال اطلاعات (SSL، VPN ، و غیره) به طور گسترده ای در طول چند سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته اند. این فن آوری ها به محافظت از اطلاعات ذخیره شده ویا در حال انتقال كمك مي كنند. با این حال هنوز هم هرزمان که داده های حساس  بر روی لپ تاپ، مانیتور و یا دستگاه های تلفن همراه نمایش داده مي شوند، خطر قابل توجهی از در معرض ديد قرار گرفتن آن ها وجود دارد كه باید با استفاده از کنترل هایي مانند فیلتر حریم شخصي از رویت غیر مجاز آن ها محافظت نمود. این حفاظت بصري به خصوص در هنگام کار در محل هاي عمومی و يا در زمان كار با اطلاعات فوق سري در محيط هاي امن ضروری مي باشد.