کاربرد در خدمات درمانی

بهداشت و درمان و اهمیت حفظ حریم شخصي بصري

صنعت بهداشت و درمان در طول دهه گذشته به دليل انقلاب اطلاعات تغييرات زيادي داشته است. در سيستم هاي درماني روز دنيا حجم زیادی از سوابق خدمات درمانی دیجیتالی شده اند و قوانين مرتبطي نيز درخصوص نحوه انتقال و استفاده از آن ها وضع شده است. برطبق اين قوانين متوليان بيمه هاي خدمات اجتماعي، عرضه كنندگان خدمات درماني و نمايندگان قانوني آن ها بايد در حفاظت اطلاعات بيماران دقت كافي را اعمال نمايند. در حالي كه تلاش هاي لازم جهت حفظ اين اطلاعات در زمان انتقال و ذخيره سازي صورت مي پذيرد بايد توجه كافي به حفظ حريم بصري در زمان استفاده از اين اطلاعات نيز اعمال گردد.

مطابق با اين قوانين حتي در صورت افشاي اطلاعات و دسترسي افراد غير مجاز بايد موارد به اطلاع بيمار رسانده شود.

از طرف ديگر در تجهیزات پزشکی جديد، متخصصان درماني به دسترسی سریع به اطلاعات نیاز دارند. لپ تاپ ها و ترمينال هايي كه به اين منظور استفاده مي شوند داراي قابليت تحرک زيادي بوده و اغلب در مناطق پر ترافیک عمومی استفاده شده كه این امر خطر امكان دسترسي افراد غير مجاز به اطلاعات درماني بيماران را افزايش مي دهند. به علاوه بسیاری از مسئولين بیمه و يا خود متخصصان درماني به طور مداوم اطلاعات پزشكي بيمار را در محیط های غير حفاظت شده بر روی لپ تاپ وارد نموده و يا آن ها را پردازش مي كنند. در طول چند سال گذشته، تمهيداتي نظير رمزگذاري کل هارد دیسک به منظور جلوگيري از افشاي اطلاعات ذخيره شده در صورت دزديده شدن لپ تاپ درنظر گرفته شده اند. به همين صورت و به طور معمول از شبکه هاي خصوصی مجازی (VPN ها) و تونل هاي رمزدار جهت انتقال اطلاعات حساس به سرورهای شرکت های بزرگ استفاده می شود. این نظارت ها بر حفاظت از اطلاعات در هنگام ذخیره سازی و انتقال، گرچه لازم هستند ولي كافي نمي باشند.

هنگامی که اطلاعات پزشكي بيمار بر روی مانيتور نمایش داده مي شود، خطر رويت توسط افراد غيرمجاز وجود دارد. در نتيجه حفاظت از حریم شخصي بصري، به طور مثال با استفاده از فیلترهاي حریم شخصي، امري حیاتی و بخشی مهم درامنیت اطلاعات است.

در واقع، اين بخشي از حفاظت فیزیکی بوده كه در امنيت اطلاعات پزشكي در سیستم های اطلاعاتی الکترونیکی و ساختمان ها و تجهیزات مربوطه در مقابل مخاطرات طبیعی و زیست محیطی و نفوذ افراد غیر مجاز تعريف مي شود. در يك استراتژي جامع حفاظت از داده ها باید از اطلاعات در هر سه مرحله ذخیره سازی، انتقال و مشاهده حفاظت نمود.  فیلترهای حریم شخصی با  محدود کردن قابل توجه زاویه ديد، به نحو موثري از خطر افشاي اطلاعات جلوگيري مي كنند. همچنين فیلترهای حریم شخصی انعطاف سازمان ها در نحوه چيدن افراد و ايستگاه ها را به منظور حصول به حداكثر بازدهي كاري افزايش مي دهند. فيلترهاي حريم شخصيSewha در محدوده وسیعی از انواع و اندازه برای محافظت از لپ تاپ ها ، کامپیوترهای رومیزی ، تلفن همراه و دیگر دستگاه های الکترونیکی موجود مي باشند.